รักษ (RAKxa) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชีย แสดงศักยภาพตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม จับมือภาครัฐร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน “Thailand International Health Expo 2021” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หวังผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ (Medical and Wellness Hub) พร้อมยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ สร้างจุดแข็งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในระยะยาว

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าทั่วโลกตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพส่วนบุคคล ทำให้ธุรกิจสุขภาพกลายเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรง โดย รักษ (RAKxa) ในฐานะผู้นำทางด้านศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้สนับสนุน 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในงาน “Thailand International Health Expo 2021” มหกรรมสินค้าบริการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและสาธารณสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตอกย้ำจุดแข็งด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันดับต้นของโลก เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากจุดแข็งด้านการแพทย์สอดรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในปัจจุบัน

น.ส.อุบลวรรณ ขอถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โครงการรักษ (RAKxa) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐครั้งนี้ว่า “ประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำของโลก ดังนั้นเรามองว่าการที่รักษ ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพ ได้ร่วมมือกับภาครัฐเพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพทางด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวของประเทศไทย จะเป็นหนึ่งในแรงสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในระยะยาวท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น วิกฤตโรคระบาด โดยเราหวังเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่จะช่วยร่วมผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไปในอนาคต”

งาน “Thailand International Health Expo 2021” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีกิจกรรมเสวนาจากทีมผู้ชำนาญการของ RAKxa Wellness Advisor และแพทย์ผู้ชำนาญการจาก VitalLife โดยRAKxa เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามศาสตร์ Holistic Medicine และเวชศาสตร์ชะลอวัย รวมถึงให้ผู้ที่สนใจร่วมปรึกษาปัญหาสุขภาพในประเด็นต่างๆ เพื่อตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญของรักษ (RAKxa) ในด้านการเป็นศูนย์ให้บริการด้านการแพทย์แบบองค์รวมชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket/