ธปท.เผยค่าเงินบาทผันผวนจากความไม่แน่นอนตลาดเงินโลก ยันเงินทุนเคลื่อนย้ายเป็นบวก ต้นปีจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นักลงทุนต่างชาติยังมีฐานะเป็นซื้อสุทธิในสินทรัพย์ไทยประมาณ 1.1 แสนล้านบาท ซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์กว่า 1.4 แสนล้านบาท และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรที่ 3 หมื่นล้านบาท…